سپین غر پوهنتون

Spinghar University

دلوړو زده کړو وزارت  دلوری  د تضمين کيفیت او اعتبار ورکونی  رياست غړو پوهاند امان الله فقیری ، محترم پوهاند زبير عمری  ، سيد ياسين قمری ، اسد الله صمدی  او اسلام الدين  مکيار  دسپين غر دلوړو زده کړو موسسې دبيلابيلو برخو څخه ليدنه وکړه