سپین غر پوهنتون

Spinghar University

دلوړو زده کړو وزارت دلوری د تضمين کيفیت او اعتبار ورکونی رياست غړو پوهاند امان الله فقیری ، محترم پوهاند زبير عمری ، سيد ياسين قنبری ، اسد الله صمدی او اسلام الدين ملکیار دسپين غر دلوړو زده کړو موسسې دبيلابيلو برخو څخه ليدنه وکړه


2019-07-01 22:06:00