Skip to content

22

Main Committees

 

·       سپين غر د لوړو زده کړو خصوصي موسسې نصاب او کريکولم کميټې د دندو لايحه

·       کميټې لپاره د مربوطه پلانونو جوړول.

·       په منظمه توګه د کميټې غونډې نيول

·       موسسې د کريکولم معياري کولو لپاره هڅې کول

·       کريکولم کميټې اړتياو لري کولو لپاره هلې ځلې کول

·       ټولنې د پتالوژي په نظر کې نيولو سره د کريکولم تجديد نظر

·       په موسسه کې د کريکولم تطبيق او څارنه

·       په موسسه کې د کريکولم د تطبيق شواهد راټولول.

·       کريکولم فرعي کميټو سره دوامداره اړيکي نيول

·       نورې ټولې دندې چې د قانون مطابق د موسسې د رهبري له خوا سپارل کيږي ترسره کول.

بريښنايي زده کړو کمېټه

·       ټاکل شويو موخو ته د رسيدو لپاره مياشتني ، ربعوار او کلني پلانونه ترتيبول.

·       غونډو منظم دایرول.

·       مؤسسې لپاره په ټولنيزو رسنيو يوزر اکاونټونه جوړول.

·       زده کړو په برخه کې د بريښنايي وسايلو څخه استفاده کول.

·       ښوونيزو ويډيوګانو برابرول او يوټيوب چينل ته پورته کول.

·       محصلينو لپاره د لري کنفرانس (Tele-Conference) ته زمينه برابرول.

·       بريښنايي کتابتون رامنځته کول او د لا پرمختګ لپاره يې کار کول.

·       ترسره شويو کړنو راپو له امر سره شريکول.

·       ټولو هغو دندو ترسره کول چې د قانون په رڼا کې د امر لخوا راسپارل کيږي

تقرر او انفکاک کمیټې دندو لایحه

·       . ټاکل شویو موخو لپاره اونیزه، میاشتنې، ربعوار او کلنی پلانونه ترتبیبول.

·       میاشتنی، ربعوار او کلني راپورونو اړونده مراجعو ته ګزارش ورکول.

·       په هره میاشت د منظمو غونډو ترتیبول.

·       بشري سرچینو د جذب او استخدام په برخه کې مسکلي او تخصصي مشورې مربوطه اداري ته ورکول.

·       ګمارنې په برخه کې د پالیسیو د غوره تطبیق په منظور د لارښودونو تنظیم او طرحه کول.

·       په مربوطه اداره کې د اهلیت، شایستګی او آزاد رقابت له لارې په شفاف ډول تقرر او استخدامول.

·        اعلان څخه د مخه د خالي بستونو تاییدي او د نشر لپاره مختلفو رسنیو ته د ورستیو اجراتو لپاره استول.

·       ریاست مقام ته د استخدام، تبدیلی، انفکاک، انفصال، د اداري کارمندانو نوی تقرر پشنهادونه ترتیبول د منظوری په خاطر.

·       مؤسسې د مربوطه اسنادو او مکتوبونو محرم ساتل د وظیفی په جریان کې او وروسته له وظیفی څخه.

·       استادانو د علمي ترفعیاتو او تقرر او انفکاک په رابطه رهنمایی او نظارت کول.

·       ټول هغو دندو تر سره کول چې د قانون په رڼا کې ورته د اړونده آمر لخوا سپارل کیږي.

پلان او پالیسي کمیټې دندو لایحه

·       کمیټې لپاره پلانونو جوړول.

·        غونډو لپاره مهالویش ترتیبول.

·       پوهنتون په کچه د هر ډول پلانونه او پالیسیو و موجودیت اړتیا سنجول.

·       پوهنتون په کچه د ټولو پلانونو، کړنلارو او لازمو حقوقي اسنادو د اومړنی طرحی او مسودی ترتیبول او د پوهنتون علمي شورا ته د تصویب په موخه سپارل.

·       پوهنتون علمي شورا ته په موجودو پالیسیو او کړنلارو او بیا کتنی وړاندیز کول.

·       لوړو زده کړو وزارت د لوایحو او نورو تقنیني اسنادو سره د پوهنځیو د کړنلادو، پالیسیو او حقوقي اسنادو د مطابقت څیړل او تناقص په صورت کی د ابطال لپاره د مؤسسې علمي شورا ته وړاندیز کول.

·       نوری هغه دندې چې د ذیصلاح مقاماتو او اړونده لوایحو له مخې ورته سپارل کیږي سرته رسول.

تضمین کیفیت کمیټه

·       تضمين کيفيت د کمېټي په واسطه د سپين غر د لوړو زده کړو مؤسسی د ټولو هغه هدفونو لاسته راوړل چې په لرلید ،او ستراتيژیک پلان کې یی ځای پر ځای کړي وي ، او درسي بهیر یی پر نړيوال سټنډرډ برابرول.

·       سپين غر د لوړ زده کړو مؤسسسي د ټولو برنامو؛ لکه: د پوهنځيو او څانګو سره کمک او د کيفيت د لوړاوي تضمين کول په غوره لارښونو سره .

·       مؤسسی ټول علمي او اداري فعالیتونه د لوړوزده کړو وزارت د تضمين کيفیت د معیارونو سره برابرول .

·       پوهنتون په سطح د ورکشاپونو او سمينارونو رهبري کول او د مناسبو زده کړو له پاره ظرفيت جوړونه

·       موجوده تدریسي میتودونو لا غني کول او څيړنه کول او د نوو میتودونو سره د استاذانو او شاګردانو بلدول او په یاده برخه کې د ظرفیت لوړوني پرګرامونه په لاره اچول .

·       مؤسسی په کچه او د پوهنځیو په کچه د ټولو واحدونو ارزونه ترسره کول تر څو کيفيت مو لوړ او لوړ اعتبار ترلاسه کړو .

·       مؤسسي ټولو الکترونیکي برخو ته انګشاپ ورکول او د د ډيټابېس د سيستم پراخول ترڅو د کيفيت د لوړاوي د برخي اطلاعات ټولو ته ورسېږي.

·       تضمين کيفیت ټول راپورونه ،او د اړونده خوواو وړاندیزونه د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کيفيت ریاست ته استول او د لوړو معیارونو ترلاسه کولو لپاره ډاد ورکول .

علمي څېړنو او ساحوي کړنو کميټي دندو لايحه

·       ټاکل شوو اهدافو ته د رسيدو په موخه د اونېز، مياشتنيو، ربعه وار او کلنيو پلانونو ترتيب کول او اړوند مرجع ته راپور ورکول.

·       مؤسسي په کچه د علمي څېړنو او ساحوي کړنو کميټي د غونډو منظم ترتيب او دايرول.

·       مؤسسه کي د ټولو استادانو او محصلينو لخوا د ترسره کيدونکو څېړنو تنظيم، ارزول او معياري کول.

·       ملي او نړې والو ژورنالونو او مجلو کي د چاپ او خپريدو څخه مخکي د استادانو او محصلينو لخوا د ترتيب شوو علمي مقالو ارزول او معياري کول.

·       ترفيع په خاطر د استادانو د علمي اثارو ارزول او تاييد کول.

·       څېړنېزو فعاليتونو په مقابل کي استادانو ته د مادي امتيازونو تاييد او د اجرا په موخه مربوطه مرجع ته پيشنهادول.

·       څېړنو اړوند ټولو چارو کې د پوهنځېو د څېړنو کميټو سره همغږي او لازمه همکاري کول.

·        استادانو ته د ښه څېړنو د سرته رسولو په موخه لازمې اسانتياوي برابرول.

·        استادانو او محصلينو ته د څېړنو او څېړنېزو ليکنو په اړه د ورکشاپونو دايرول.

·       مؤسسي په دننه کې د زده کړو او علمي ظرفيت لوړولو په منظور علمي څېړنې سرته رسول.

·       مؤسسي اړوند سکتوري ادارو سره اړيکي درلودل او د ټولنې د اړتيا وړ موضوعاتو باندي علمي څېړنې ترسره کول.

·       مؤسسي اصلي موخو ته د رسيدو لپاره د انکشافي او کاري پلانونو ترتيبول.

·       مؤسسه کي د علمي او اکاډوميکو څېړنو د ترسره کولو فرهنګ عام کول.

·       ټولو هغو دندو ترسره کول چي د قانون په رڼا کي ورته د اړوند رياست لخوا سپارل کيږي.

 

logoWhite

Spinghar Institute of Higher Education (SIHE) was established in 2009, with the Ministry of Higher Education (MOHE) on Reg. 19 in Afghanistan.

Angoor Bagh Chowk Nangarhar.
info@spingharuniversity.edu.af
+93 (0) 79 43 85 859